Posted on Jul 4, 2018

Công ty TNHH Dịch vụ AKT (phiendichvien.com)

Khóa học phiên dịch tháng 8 bắt đầu chiêu sinh rồi các bạn ơi. Thông tin cụ thể trong link bên dưới nhé. Các học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ sẽ là những phiên dịch viên có độ chuẩn xác về ngôn ngữ, kỹ năng làm việc và hơn hết là khả năng theo đuổi sự nghiệp của mình bằng nghề phiên dịch:
http://phiendichvien.com/hoc-phien-dich/khoa-phien-dich-tieng-anh-8-2018.html
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.