Posted on Jun 17, 2018

Công ty TNHH Dịch vụ AKT (phiendichvien.com)

PHIÊN DỊCH CHO HỘI NGHỊ ĐƯỜNG SẮT CHÂU Á.

Một trong số trên 3,000 sự kiện mà đội ngũ phiendichvien.com đã thực hiện thành công cho khách hàng cao cấp.

Trong ảnh là sự kiện dịch cabin do các phiên dịch viên chuyên nghiệp Anh Việt của chúng tôi thực hiện tại Jakarta, Indonesia với chủ đề: Liên kết trong ngành đường sắt châu Á.

Chúng tôi luôn tin rằng chất lượng dịch vụ với những phiên dịch viên cabin như ông Khang Nguyễn, ông Đình Huy và một đội ngũ chọn lọc, đúng như tên gọi của công ty: A Key Team, đã, đang và sẽ giúp chúng tôi đem lại thành công cho khách hàng của mình.
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.