Posted on Jun 17, 2018

Công ty TNHH Dịch vụ AKT (phiendichvien.com)

PHIÊN DỊCH ĐỒNG THỜI (PHIÊN DỊCH CABIN) LÀ GÌ?

Lúc diễn giả phát biểu thì phiên dịch viên làm việc cùng lúc và KHÔNG có độ trễ, nên tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hội nghị và người tham dự.
Chính vì loại hình này đòi hỏi khả năng, kiến thức, phản xạ dịch, giọng nói truyền cảm dễ chịu, nên chỉ phù hợp với một số lượng nhỏ những phiên dịch viên chuyên nghiệp.

Chúng tôi có thể cung cấp phiên dịch đồng thời cho NHIỀU ngôn ngữ cùng lúc, như trong hình.

Chú thích: Trong hình là phiên dịch Anh - Việt - Trung - Nhật, tất cả diễn ra ĐỒNG THỜI. Do đội ngũ phiên dịch viên của phiendichvien.com thực hiện.
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.