Posted on Oct 16, 2018

Công ty TNHH Dịch vụ AKT (phiendichvien.com)

Phiendichvien.com ngoài việc cung cấp dịch vụ biên dịch, phiên dịch còn có các lớp đào tạo biên phiên dịch theo yêu cầu của doanh nghiệp, và lớp phiên dịch lần lượt, phiên dịch cabin cho các cá nhân muốn rèn luyện để trở thành phiên dịch viên chuyên nghiệp.
Phiendichvien.com đang chiêu sinh các khóa sau, mời các bạn đăng ký:
- Khóa phiên dịch lần lượt: học tối thứ 3 hàng tuần từ 18h30-20h30. Một khóa 10 buổi, mỗi buổi 120 phút
- Khóa phiên dịch cabin: học tối thứ 4 hàng tuần từ 18h30-20h30. Một khóa 10 buổi, mỗi buổi 120 phút.
Các bạn có nhu cầu học phiên dịch vui lòng liên hệ email office@phiendichvien.com hoặc điện thoại 0888 180079 để đăng ký nhé.
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.